מסגרת הגבהה חיצונית למאווררים למניעת בזבוז שטח תוך הלוח
מסגרת הגבהה חיצונית למאווררים למניעת בזבוז שטח תוך הלוח
FPFA127035Gמסגרת 25 מ''מ למאווררים 125x12525.00
FPFA157035Gמסגרת 25 מ''מ למאווררים 223x22332.00
FPFA207035Gמסגרת 25 מ''מ למאווררים 291x29162.00