מנתקי נתיכים 3P אופקיים, 690V AC סידרת SILAS, להתקנה על בסיס
מנתקי נתיכים 3P אופקיים, 690V AC סידרת SILAS, להתקנה על בסיס
34077מנתק נתיכי סכין גודל 003x160A
34170מנתק נתיכי סכין גודל 13x250A
34270מנתק נתיכי סכין גודל 23x400A
34370מנתק נתיכי סכין גודל 33x630A