מנתקי נתיכים מודולרים על פס
מנתקי נתיכים מודולרים על פס
LS501מנתק נתיכים32A1P110x38
LS502מנתק נתיכים32AN+ 1P210x38
LS512מנתק נתיכים32A1P +נורית110x38
LS503מנתק נתיכים32A2P210x38
LS531מנתק נתיכים32A3P310x38
LR601מנתק נתיכים50A1P1.514x51
LS612מנתק נתיכים50AN+ 1P314x51
LR602מנתק נתיכים50A2P314x51
LR603מנתק נתיכים50A3P4.514x51
LR604מנתק נתיכים50AN+ 3P614x51
LR701מנתק נתיכים125A222x58
LS712מנתק נתיכים125A125A422x58
LR702מנתק נתיכים125A125A422x58
LR703מנתק נתיכים125A125A622x58
LR704מנתק נתיכים125A125A822x58
LS770מגע עזר ל- LR701 עובד רק עם נתיך הכולל פין הקפצה
LS771מגע עזר ל- LR701 עובד רק עם נתיך הכולל פין הקפצה