מנתקי נתיכים אנכיים מסדרת E3 להתקנה על פסי צבירה
מנתקי נתיכים אנכיים מסדרת E3 להתקנה על פסי צבירה
38064מנתק נתיכי גודל 00 (32 - 160)3x160A
38016מנתק נתיכי גודל 13x250A
38026מנתק נתיכי גודל 23x400A
38036מנתק נתיכי גודל 33x630A