מנתקים ללא הגנות

מאמ"תים סידרת  hager h3 מבנה h1000, h630, h400' x250, x160
וכושר ניתוק 50kA, 40Ka, 25Ka 

מבנה:  h400, x250, x160 ו- h1000  ו (*h1600)
כושר ניתוק: 40ka, 25ka ו- 50ka ו (-65ka* ו- 70ka*)

עומדים בתקן IEC 60947-2.
הגנות טרמו מגנטיות (TM) ואלקטרוניות (LSI).
1 עד 4 קטבים
מגביל זרם קצר
מבחר אביזרים להתקנה קלה
מבחר מנתקים ללא הגנות
קיימים דגמים 160 x ו- 250 x  עבור מע' סולריות ( 800/1000VDC)

*לפי דרישה

מנתקים ללא הגנות 3P
קטלוג באנגליתmain incomers
HCA125Hמנתק ללא הגנות125A3Px160
HCA160Hמנתק ללא הגנות160A3Px160
HCB250Hמנתק ללא הגנות250A3Px250
HCD400Hמנתק ללא הגנות400A3Ph630
HCD630Hמנתק ללא הגנות630A3Ph630
HCE800Hמנתק ללא הגנות800A3Ph1000
HCE970Hמנתק ללא הגנות1000A3Ph1000