מנתקים ללא הגנות 4P

מאמ"תים סידרת  hager h3 מבנה h1000, h630, h400' x250, x160
וכושר ניתוק 50kA, 40Ka, 25Ka 

מבנה:  h400, x250, x160 ו- h1000  ו (*h1600)
כושר ניתוק: 40ka, 25ka ו- 50ka ו (-65ka* ו- 70ka*)

עומדים בתקן IEC 60947-2.
הגנות טרמו מגנטיות (TM) ואלקטרוניות (LSI).
1 עד 4 קטבים
מגביל זרם קצר
מבחר אביזרים להתקנה קלה
מבחר מנתקים ללא הגנות
קיימים דגמים 160 x ו- 250 x  עבור מע' סולריות ( 800/1000VDC)

*לפי דרישה

מנתקים ללא הגנות 4P
קטלוג באנגליתmain incomers
HCA126Hמנתק ללא הגנות125A4Px160
HCA161Hמנתק ללא הגנות160A4Px160
HCB251Hמנתק ללא הגנות250A4Px250
HCD401Hמנתק ללא הגנות400A4Ph630
HCD631Hמנתק ללא הגנות630A4Ph630
HCE801Hמנתק ללא הגנות800A4Ph1000
HCE971Hמנתק ללא הגנות1000A4Ph1000