מגינים מפני נחשולי מתח יתר וברקים

נחשולי מתח יתר נוצרים במערכות החשמל והתקשורת בכל מתקן חשמלי ונוצרים משני מקורות:
1.חיצוניים – התפרקות של ברקים ומתענים אלקטרוסטטים.
2.פנימיים – ע"י פעולות מיתוג, קצר חשמלי ותופעות תהודה.

נחשולי מתח יתר הנוצרים ברשתות החשמל והתקשורת, שואפים לפרוק את האנרגיה האצורה בהם במהירות
לאדמה בדרך הקצרה ביותר (עכבה נמוכה). הסכנה, שבזמן הקצר שעובר נחשול מתח (ולא חשוב מה מקורו),
נפגע ציוד אלקטורני עדין ורגיש כגון: מחשבים, מערכות תקשורת, T.V, ועוד.

מגנים מפני נחשולי מתח יתר מותקנים בלוח החשמל ותפקידם לנתב את נחשול המתח לאדמה ולמנוע נזקים
בציוד הרגיש. מנמי"ם (מגן מפני נחשולי מתח יתר) של חברת hager מיוצרים בהתאם לדרישות התקן האירופאי
IEC 61643-1 ותואם לתקן הישראלי 2283

המנמי"ם מתחלקים לשלוש קבוצות:
1. אזור בעל סיכון גבוה – אזורים שבהם החשיפה לפגיעת נחשול ברק היא גבוהה ביותר ובעלי עכבת כניסה נמוכה
מאוד, כגון: מבני תעשייה ומסחר גדולים.
2. אזור בעל סיכון בינוני – אזורים שבהם החשיפה לפגיעת נחשול מתח היא בינונית כגון: מתקני מסחר ושירותים,
דירות מגורים שבהם עכבת הכניסה בינונית.
3. אזור בעל סיכון נמוך – מנ"מ המיועד להגנה על מעגלים סופיים המוזנים בציוד אלקטוני רגיש.

 

      
SPN465Rמנ'מ נשלף 3Ph+N max65kA אזור סיכון: גבוה 4 מודול

SPN065Rקסטת החלפה ל- SPN465R
SPN240Dמנ'מ נשלף 1Ph+N max40kAאזור סיכון: בינוני 2 מודול
SPN440Dמנ'מ נשלף 3Ph+N max40kAאזור סיכון: בינוני 4 מודול
SPN040Dקסטת החלפה ל- SPN240D\ SPN440D
SPN215Dמנ'מ נשלף 1Ph+N max15kA אזור סיכון: נמוך 2 מודול
SPN415Dמנ'מ נשלף 3Ph+N max15kAאזור סיכון: נמוך 4 מודול
SPN015Dקסטת החלפה ל- SPN215D\ SPN415D
SPN208Sמנ'מ 1Ph+N max 8kA אזור סיכון: נמוך 2 מודול
SPN505מנ'מ לקווי תקשורת אנלוגיים max 5kA 1 מודול
SPN504מנ'מ לקווי תקשורת דיגיטליים max10kA 1 מודול