מנוע הפעלה
מנוע הפעלה
HXB042Hמנוע הפעלה עבור x250
(220V AC)3/4P
HXD042Hמנוע הפעלה עבור 5400-h630(220V AC)3/4P
HXE042Hמנוע הפעלה עבור h1000(220V AC)3/4P