ממסרי פחת דגם A משולב (פחת מא'ז) MONOBLOC 6KA
ממסרי פחת דגם A משולב (פחת מא'ז 6kA)
AD 960פחת משולב30mA2X10AC
AD 966פחת משולב30mA2X16AC
AD 970פחת משולב30mA2X20AC
AD 975פחת משולב30mA2X25AC
AD 982פחת משולב30mA2X32AC
AD 990פחת משולב30mA2X40AC
300mA לפי דרישה