ממסרי פחת דגם A לשילוב עם מא'ז
ממסרי פחת דגם A לשילוב עם מא'ז
BD 225פחת משולב30mA2X25A2 מודול
BD 240פחת משולב30mA2X40A2 מודול
BD 263פחת משולב30mA2X63A2 מודול
BD 425פחת משולב30mA4X25A2 מודול
BD 440פחת משולב30mA4X40A3.5 מודול
BD 463פחת משולב30mA4X63A3.5 מודול
BF 225פחת משולב300mA2X25A2 מודול
BF 240פחת משולב300mA2X40A2 מודול
BF 263פחת משולב300mA2X63A2 מודול
BF 425פחת משולב300mA4X25A2 מודול
BF 440פחת משולב300mA4X40A3.5 מודול
BF463פחת משולב300mA4X63A3.5 מודול