מגשים לארגזי מתכת ופוליאסטר
מגשים לארגזי מתכת ופוליאסטר
FL311Aמגש 150לארגז רוחב 300 מ''מ
FL312Aמגש 150לארגז רוחב 400 מ''מ
FL313Aמגש 150לארגז רוחב 500 מ''מ
FL322Aמגש 200לארגז רוחב 400 מ''מ
FL323Aמגש 200לארגז רוחב 500 מ''מ
FL333Aמגש 300לארגז רוחב 500 מ''מ
FL343Aמגש 400לארגז רוחב 500 מ''מ