מאמ"ת 4p מבנה x160 כושר ניתוק TM adj/fix, 25KA

מאמ"תים סידרת  hager h3 מבנה h1000, h630, h400 x250, x160
וכושר ניתוק 50kA, 40Ka, 25Ka 

מבנה:  h400, x250, x160 ו- h1000  ו- (*h1600)
כושר ניתוק: 40ka, 25ka ו- 50ka ו- (65ka* ו- 70ka*)

עומדים בתקן IEC 60947-2.
הגנות טרמו מגנטיות (TM) ואלקטרוניות (LSI).
1 עד 4 קטבים
מגביל זרם קצר
מבחר אביזרים להתקנה קלה
מבחר מנתקים ללא הגנות
קיימים דגמים 160 x ו- 250 x  עבור מע' סולריות ( 800/1000VDC)

*לפי דרישה

מאמ''ת 4P מבנה x160 כושר ניתוק TM adj/fix, 25KA
קטלוג באנגליתmain incomers
הוראות הפעלהX160
תרמי מתכיילמגנטי קבוע
HHA041U40A 25KA 4P TM0.63-110xln
HHA046U63A 25KA 4P TM0.63-110xln
HHA081U80A 25KA 4P TM0.63-110xln
HHA101U100A 25KA 4P TM0.63-110xln
HHA126U125A 25KA 4P TM0.63-110xln
HHA161U160A 25KA 4P TM0.63-110xln
ניתן להזמין x160 עם הגנה מגנטית בלבד