מאמ"ת 4P מבנה h1000

מאמ"תים סידרת  hager h3 מבנה h1000, h630, h400 x250, x160
וכושר ניתוק 50kA, 40Ka, 25Ka 

מבנה:  h400, x250, x160 ו- h1000  ו- (*h1600)
כושר ניתוק: 40ka, 25ka ו- 50ka ו- (65ka* ו- 70ka*)

עומדים בתקן IEC 60947-2.
הגנות טרמו מגנטיות (TM) ואלקטרוניות (LSI).
1 עד 4 קטבים
מגביל זרם קצר
מבחר אביזרים להתקנה קלה
מבחר מנתקים ללא הגנות
קיימים דגמים 160 x ו- 250 x  עבור מע' סולריות ( 800/1000VDC)

*לפי דרישה

 מאמ"ת 4P מבנה h1000 כושר ניתוק Electronic trip unit LSI ,50KA
קטלוג באנגליתmain incomers
HNE801H800A4P50KA0.4-12.5-10 Lr
HNE971H1000A4P50KA0.4-12.5-8 Lr