לוחות תה'ט  FW ריק, לתקשורת, דלת פח IP30

לוחות תה'ט FW ריק, לתקשורת, דלת פח, IP30
רג
FW31UD2לוח ריק 300500
FW32UD2לוח ריק 550500
FW33UD2לוח ריק 800500
FW41UD2לוח ריק 300650
FW42UD2לוח ריק 550650
FW43UD2לוח ריק 800650
FW51UD2לוח ריק 300800
FW52UD2לוח ריק 550800
FW53UD2לוח ריק 800800