לוחות חלוקה Volta תה"ט עם מסגרת ודלת מתכת RAL9010

 לוחות חלוקה Volta תה''ט עם מסגרת ודלת מתכת RAL9010  
*הסדרה כוללת פס אפס והארקה חיבור מהיר (QUICK CINNECT)
כל הלוחות מאושרים להתקנה בקירות חלולים בהתאם לת'י 145-24
מידות של פתח בקירערג
VU48Nלוח חשמל תה'ט עם דלת פח 4X1289315715
VU36Nלוח חשמל תה'ט עם דלת פח 3X1289315595
VU24Nלוח חשמל תה'ט עם דלת פח 2X1289315465
חיצונירג
VZ101Nמסגרת עם דלת פח ל VU12N312317
VZ102Nמסגרת עם דלת פח ל VU24N 312442
VZ103Nמסגרת עם דלת פח לVU36N312567
VZ104Nמסגרת עם דלת פח ל VU48N312692
VZ111Nמסגרת הגבהה ל- VU12N
VZ112Nמסגרת הגבהה ל- VU24N
VZ113Nמסגרת הגבהה ל- VU36N
VZ114Nמסגרת הגבהה ל- VU48N
VZ302Nנעילה עם זוג מפתחות לסדרת VU
VZ711תומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת VU
VZ308Nידית פתיחה ל VU
VZ410Nמתאם הצמדה בין 2 לוחות