לוחות חלוקה Vector עה"ט IP65
 לוחות חלוקה Vector עה'ט IP65
שורותעגר
*VE103P3 מודול1X393111175
VE106Y6 מודול1X6113165190
VE110Y10 מודול1X10114237210
VE112Y12 מודול1X12151310302
VE212Y24 מודול2X12151310302
VE312Y36 מודול3X12151310552
VE412Y48 מודול4X12151310677
VE118Y18 מודול1X18151418302
VE218Y36 מודול2X18151418452
VE318Y54 מודול3X18151418602
VZ011
VZ311
VZ754
VZ711