לוחות Vega עה"ט
 לוחות חלוקה Vega עה''ט
  
ערג
VB54Lלוח עה'ט עם דלת אטומה 3X18 135370600
VB72Lלוח עה'ט עם דלת אטומה 4X18135370750
VB54Yלוח עה'ט עם דלת שקופה3X18135370600
VB72Yלוח עה'ט עם דלת שקופה4X18135370750
VZ010דלת אטומה ל- VB54L
VZ054דלת אטומה ל- VB72L
VZ007דלת שקופה ל- VB54Y
VZ053דלת שקופה ל- VB72Y
VZ310נעילה עם זוג מפתחות לסדרת VB
VZ710תומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת VB