לוחות חלוקה Gamma סדרת  GD18 עה"ט

 לוחות חלוקה Gamma סדרת GD18 עה''ט  
שורותע רג
GD118לוח עה'ט 18 מודול(1X18) 103355250
GD218לוח עה'ט 36 מודול(2X18) 103355375
GD318לוח עה'ט 54 מודול(3X18) 103 355500
GD418לוח עה'ט 72 מודול(4X18) 103355625
GS118Dגב מבודד ל- GD118
GS218Dגב מבודד ל- GD218
GS318Dגב מבודד ל- GD318
GS418Dגב מבודד ל- GD418
GP118P דלת אטומה ל- GD118
GP218Pדלת אטומה ל- GD218
GP318Pדלת אטומה ל- GD318
GP418Pדלת אטומה ל- GD418
GP118Tדלת שקופה ל- GD118
GP218Tדלת שקופה ל- GD218
GP318Tדלת שקופה ל- GD318
GP418Tדלת שקופה ל- GD418
אביזרים וחלקי חילוף:GZ35Aנעילה עם זוג מפתחות לסדרת GD18
GZ40Aתומך למהדקים חיבור מהיר לסדרת GD18
*הסדרה כוללת פס אפס והארקה בחיבור מהדקים מהר (QUICK CONNECT)