מוצרי החברה נמצאים בשוטף על מדפי הסיטונאים בכל רחבי הארץ.
להכוונה ואיתור כתובות וטלפונים של סיטונאים, אנא פנו למנהלי המכירות האזוריים:

 מנהל מכירות צפון דודו שלמה  0544-252-520
 מנהל מכירות מרכז וירושלים  אורי זינגר  0544-326-271
 מנהל מכירות דרום  יואב כהן  0544-865-870
מנהל שיווק ומכירות אסף נאור  0544-878-780
מנהל מכירות מערכות בית חכם  אסי ביתן  0544-292-399
 מהנדס החברה (הדרכה לבית חכם)  שלומי דויד  0544-952-533
 מרכזיה א.ג. מולכו  03-9206400
 פקס מח' הזמנות  03-9233452
 פקס הנהלה  03-9206417

שעות פעילות
ימים:  ראשון- חמישי
שעות: 17:00- 08:00