כניסות פוליאמיד ISO IP68  UNICAP אפור
כניסות פוליאמיד ISO IP68 UNICAP אפור
קוטר הכבלקידוח
451202כניסת כבל UNICAPM 123-6.512.5
451602כניסת כבל UNICAPM 165-1016.5
452002כניסת כבל UNICAPM 206-1220.5
452502כניסת כבל UNICAPM 2512-1825.5
453202כניסת כבל UNICAPM 3218-2532.5
454002כניסת כבל UNICAPM 4022-3240.5
455002כניסת כבל UNICAPM 5030-3850.5
456302כניסת כבל UNICAPM 6334-4463.5