יחידת קירור IP55 Thermoelectric cooling
TCU502440יחידת קירור בהספק של 50WVDC242.4Aמחיר לפי דרישה
TCU1002440יחידת קירור בהספק של 100WVDC244.7Aמחיר לפי דרישה
TCU2002440יחידת קירור בהספק של 200WVDC249.4Aמחיר לפי דרישה