דלתות פנימיות ממתכת
דלתות פנימיות ממתכת
FL544Aדלת פנימית לארגז350x300350.00
FL545Aדלת פנימית לארגז400x300350.00
FL548Aדלת פנימית לארגז500x400408.00
FL550Aדלת פנימית לארגז600x400440.00
FL553Aדלת פנימית לארגז600x600462.00
FL552Aדלת פנימית לארגז650x500450.00
FL555Aדלת פנימית לארגז800x600630.00
FL556Aדלת פנימית לארגז950x600695.00
FL557Aדלת פנימית לארגז950x800680.00
FL558Aדלת פנימית לארגז1250x600680.00
FL559Aדלת פנימית לארגז1250x800730.00