דלתות ללוחות Vega D
דלתות ללוחות Vega D
FD22Nדלת אטומה2X24גובה 400 מ"מ
FD32Nדלת אטומה3X24גובה 550 מ"מ
FD42Nדלת אטומה4X24מגובה 700 מ"מ
FD52Nדלת אטומה5X24גובה 850 מ"מ
FD62Nדלת אטומה6X24גובה 1000 מ"מ
FD72PNדלת אטומה7X24גובה 1150 מ"מ
FZ 497 מנגנון נעילה לסדרת Vega D עם זוג מפתחות 1242E
ניתן להזמין לפי דרישה דלתות שקופות (סיומת T במקום P)