גלאי נוכחות 360 מעלות להתקנה בתקרה (מומלץ לחיסכון באנרגיה)

גלאי נוכחות תוצרת hager מצטיינים בעיצוב מזערי ודקורטיבי ומיועדים להתקנה בתקרת החדר או המשרד, לכיסוי שטח של 13X7m בגובה 2.5m. תנועה מזערית בחלל החדר מאפשרת הדלקה והחזקת האור דלוק.

הגלאים מתאימים למבני מגורים, משרדים, בתי מלון, בתי ספר, בתי חולים וכל מקום שיש צורך לנתק צרכני תאורה, חימום וקירור בהעדר נוכחות אנשים.
הגלאי ניתן לכיוונון זמן ורמת אור:

גלאי נוכחות וגלאי תנועהגלאי נוכחות וגלאי תנועההוראות הפעלה
EE810גלאי נוכחות- מיועד למעגלי תאורה, מגע S1: AC1, 16A, 1NO EE810.doc
EE811גלאי נוכחות מיועד למעגלי תאורה ולבקרת חימום/קירור.EE811.doc
משמש גם כגלאי ראשי (מסטר) בשילוב עם גלאים אחרים.
מגע S1: AC1, 16A,1NO לתאורה
מגע S2: 1NO , 2A, AC1 לבקרת חימום/קירור.
EE812גלאי נוכחות- מיועד לתאורה אם אפשרות עמעוםEE812
משמש גם כגלאי ראשי (מסטר) בשילוב עם גלאים אחרים.
מגע S1: 1NO , 10A AC1 לתאורה.
יציאה 1-10V למשנקים אלקטרוניים ו/או לעמעמים בעלי כניסת מתח עמעום או דרך
עמעם EV100/EV102 תוצרת hager.
EE815גלאי נוכחות מיועד למעגלי תאורה להתקנה שקועה בתקרה בגובה 7X5m 2.5m ( 5-1000Lux) (דקה - 60 דקות)EE815
אביזרים
EE813קופסא להתקנה עה'ט - עבור EE812, EE811, EE810.
EE807שלט לכוונון גלאי EE815EE807
EE808שלט להפעלה מאולצת לגלאי EE815EE808