בקרי מתח 400V
בקרי מתח 400V
RF 01בקר סדר פזות וחוסר פזה2
RF 02בקר סדר פזות, חוסר פזה ושינויי מתח עד 20%+ 2
ניתנים לכוונון, השהיה 0.1-10 שניות
RF 03בקר סדר פזות, חוסר פזה ואי איזון בין הפזות,2
השהיה 0.1-10 שניות