בורר לוולטמטר ואמפרמטר פנל קדמי 0
בורר לוולטמטר ואמפרמטר פנל קדמי 0
74300בורר לוולטמטר 4 מצבים
74600בורר לוולטמטר 7 מצבים
76700בורר לאמפטרמטר עם שימוש במשנ''ז
76200בורר לאמפטרמטר עם/בלי שימוש במשנ''ז