ארגזי מתכת מידות מיוחדות IP65 ו IP43 כולל פח עבודה
ארגזי מתכת מידות מיוחדות IP65 ו IP43 כולל פח עבודה
FL106AMארגז מתכת IP65300x400x160
FL103AMארגז מתכת IP65300x300x200
FL107AMארגז מתכת IP65300x400x200
FL114AMארגז מתכת IP65400x600x200
FL115AMארגז מתכת IP65400x600x250
FL123AMארגז מתכת IP65600x800x250
FL127AMארגז מתכת IP65800x800x250
FL124AMארגז מתכת IP65600x800x300
FL128AMארגז מתכת IP65800x800x300
FL129AMארגז מתכת IP43800x1000x300
FL130AMארגז מתכת IP43800x1200x300
FL131AMארגז מתכת IP431000x1000x300
FL132AMארגז מתכת IP431000x1200x300
FL134AMארגז מתכת IP431200x1000x300
FL136AMארגז מתכת IP431200x1200x300
FL133AMארגז מתכת IP431000x1200x400
FL135AMארגז מתכת IP431200x1000x400
FL137AMארגז מתכת IP431200x1200x400
17810ידית פרפר עם נעילה לארגזים עם דלת כפולה
17812ידית מאורכת עם נעילה לארגזים עם דלת כפולה
* ארגז עם דלת כפולה