אטם נאופרן לכניסות ISO לשדרוג האטימות IP68
אטם נאופרן לכניסות ISO לשדרוג האטימות IP68
221049אטם ל - ISO 10
221249אטם ל -ISO 12
221469אטם ל -ISO 16
222049אטם ל -ISO 20
222549אטם ל -ISO 25
223249אטם ל -ISO 32
224049אטם ל -ISO 40
225049אטם ל -ISO 50
226349אטם ל -ISO 63