אומים פוליאמיד PG בצבע שחור
אומים פוליאמיד PG בצבע שחור
260760אום פוליאמידPG 7
260960אום פוליאמידPG 9
261160אום פוליאמידPG 11
261360אום פוליאמידPG 13
261660אום פוליאמידPG 16
262160אום פוליאמידPG 21
262960אום פוליאמידPG 29
263660אום פוליאמידPG 36
264860אום פוליאמידPG 48