אומים פוליאמיד ISO בצבע אפור
אומים פוליאמיד ISO בצבע אפור
261273אום פוליאמידM 12
261673אום פוליאמידM 16
262073אום פוליאמידM 20
262573אום פוליאמידM 25
263273אום פוליאמידM 32
264073אום פוליאמידM 40
265073אום פוליאמידM 50
266373אום פוליאמידM 63