אביזרי עזר לממסרי פחת

אביזרי עזר לממסרי פחת
CZ 001מגע עזר+ מגע התראה 2NC+2NC1
*MZ 203סליל הפסקה 230-415VAC 1
*MZ 204סליל הפסקה 12-48VDC/24-48VAC1
*MZ 205סליל חוסר מתח 48VDC1
*MZ 206סליל חוסר מתח 230VAC1
*MZ 212סליל עליית מתח230VAC1
*MZ 214סליל עליה וירידת מתח230VAC1
MZ 915התקן הפעלה אוטומטית מחדש של פחת מרחוק3
הרכבת הסלילים מחייבת שימוש ב- CZ001