אביזרים לפקטים
אביזרים לפקטים
100007מתאם להתקנה על פס DIN
250003מצמד למפ''ז פקט עד 40A
250006מצמד למפ''ז פקט ל63-200A
800003מאריך למפ''ז פקט עד40A
800006מאריך למפ''ז פקט ל 63-200A
200523ידית עם סידור נעילה (צהוב אדום)40A
200526ידית עם סידור נעילה (צהוב אדום)63-125A
000040ידית גודל 0 שחור12-25A
000041ידית גודל 1 שחור32-40A
000046ידית גודל 1 שחור63-100A
350003מצמד לדלת עם אבטחת נעילה גודל 0
350006מצמד לדלת עם אבטחת נעילה גודל 1