אביזרים למנתקים אופקיים מסידרת SILAS
אביזרים למנתקים אופקיים מסידרת SILAS
36934סט מהדקים לחיבור מהיר6-50mm2Cu
36936סט מהדקים לחיבור מהיר70-150mm2Cu
36997סט מהדקים לחיבור מהיר120-240mm2Cu
36981סט מהדקים לחיבור מהיר150-300mm2Cu/Al
36975סט מהדקים לחיבור מהיר6-70mm2Cu/Al
36942סט מהדקים לחיבור מהיר70-150mm2Cu/Al
36943סט מהדקים לחיבור מהיר120-240mm2Cu/Al
36981סט מהדקים לחיבור מהיר150-300mm2Cu/Al
36982סט מהדקים לחיבור מהיר2x35-70mm2Cu/Al
36983סט מהדקים לחיבור מהיר2x70-120mm2Cu/Al
36984סט מהדקים לחיבור מהיר2x150-185mm2Cu/Al
36959מפסק גבול זעיר 1C/O לנתק גודל 1-3
36937מתאם להתקנה מהירה
* (סט = 3 יח')