אביזרים ללוח VF/VS
אביזרים ללוח VF/VS
VZ601Nדלת אטומה ללוח VS / VF104P
VZ602Nדלת אטומה ללוח VS / VF108P
VZ603Nדלת אטומה ללוח VS / VF112P
VZ604Nדלת אטומה ללוח VS / VF212P
VZ605Nדלת אטומה ללוח VS / VF312P
VZ606Nדלת אטומה ללוח VS / VF412P
VZ607Nדלת אטומה ללוח VS / VF118P
VZ608Nדלת אטומה ללוח VS / VF218P
VZ609Nדלת אטומה ללוח VS / VF318P
VZ6010Nדלת אטומה ללוח VS / VF418P
VZ6011Nדלת אטומה ללוח VS / VF122P
VZ696Nסט תפסנים לקירות גבס ללוח VF (נדרש ע''פ התקן)
VZ699Nסט 4 תפסנים להחזקת חוטים
VZ786Nסט 4 מתלים לקיר בלוקים ללוח VF
VZ789Nסט אטמים + סט הרכבה אופקי ללוח VS
VZ794Nמנגנון נעילה עם זוג מפתחות
VZ787Nסט 5 יחידות כיסוי שקוף (450mm) למדבקות סימון
VZ788Nסט 10 יחידות מדבקות סימון
VZ706Nתומך למהדקים חיבור מהיר ללוח 8 מודול VF/VS
VZ707Nתומך למהדקים חיבור מהיר ללוח 12 מודול VF/VS
VZ708Nתומך למהדקים חיבור מהיר ללוח 18/22 מודול VF/VS
* ניתן להזמין לפי דרישה דלת שקופה