אביזרים ללוחות חשמל
אביזרים ללוחות חשמל
KJ01Aפס אפס / הארקה2X 90A( 2X25 + 10X16 )7.5217.00
KJ01Bפסי צבירה4X 80A( 1X16 + 8X10 )5217.00
KJ01Cפסי צבירה4X 125A( 2X25 + 10X16 )7.5281.00
KJ01Dפסי צבירה4X 160A( 1X50 + 3X35 + 8X16 )9.5740.00
KJ02Eמהדק סעף מודולרי4X 100A( 1X25 + 2X10 + 5X6 )5.5250.00
KJ02Dמהדק סעף מודולרי125Aכניסה 1X35; 1X16 יציאות: 6X16160.00
KJ02Cמהדק סעף מודולרי160Aכניסה: 1X70 יציאות: 6X16235.00
KJ02Aמהדק סעף מודולרי160/250Aכניסה 1X95 יציאות: 4X10 : 5X16: 2X25350.00
KJ02Bמהדק סעף מודולרי400Aכניסה 1X150 יציאות: 4X10 : 5X16: 2X25329.00
K 018מהדק סעף על פס, 1 קוטבי (כניסה 2X25, יציאה 4X16 ) 2.550.80
K 023מהדק סעף על פס, 1 קוטבי (כניסה 2X25, יציאה 4X16 ) 494.50
K 024מהדק סעף על פס, 1 קוטבי (כניסה 2X25, יציאה 4X16 ) 7182.00
K 025מהדק סעף על פס, 1 קוטבי (כניסה 2X25, יציאה 4X16 ) 8.5224.00
P 012מסתם ל 12 מודול8.20
JP 002מסתם ל 24 מודול 16.80
P 112פרופיל פלסטיק 1 מטר8.50
FZ 794כיס תוכניות דביק שקוף A436.10
KD 1901 מטר מגשר חד פזי מזלג ( 100A)137.00
KB 3631 מטר מגשר תלת פזי לשונית (63A)169.00
KDN 3631 מטר מגשר תלת פזי מזלג (63A)176.00
KDN 3801 מטר מגשר תלת פזי מזלג (80A)232.00
KZN 023סופית בידוד לפס מגשר תלת פזי5.60
KF 81Aמהדק כניסה לשונית1X2523.00
KF 82Aמהדק כניסה לשונית2X1621.20
KF 83Aמהדק כניסה מהצד (לשונית)1X2516.50
KF 84Aמהדק כניסה מהצד (מזלג)1X258.50
LZ 060מפריד למניעת חימום יתר8.60